Pronajímáte nemovitost a zatěžuje Vás řešení problémů s nájemci, chcete mít klid a pravidelný příjem z pronájmu? Pak můžete využít naši správu. 

  • Výběr nájemného

  • Úhrady a vyúčtování dodavatelům služeb

  • Úhrada čistého nájemného pronajímateli

  • Hlídání dodržování nájemní smlouvy

  • Pravidelná kontrola nemovitosti

  • Řešení problémů s nájemci

  • Roční vyúčtování nákladů

  • Příprava podkladů pro daňové přiznání

  • Poradenství

V případě potřeby zajišťujeme další služby, jako stěhování, vyklízení, rekonstrukce, kácení stromů a další služby dle dohody.